Centrummanagement

Stichting Centrummanagement

Als bestuur van de VVVC hebben wij een zetel in het bestuur van Stichting Centrummanagement. Het Centrummanagement behartigt de belangen van alle stakeholders in het Veghelse centrum. Samen streven we naar een compact winkelcentrum met ruimte voor winkelen, horeca, wonen, dienstverlening en cultuur.

Ga naar de website
Partner

Gemeente Meierijstad

Het bestuur van de VVVC heeft periodiek overleg met de betrokken wethouders van de gemeente Meierijstad. Tevens is er regelmatig overleg op ambtelijk niveau.

Ga naar de website
Heemkundekring Vehchele

De Heemkundekring komt op voor de historische waarden en de ruimtelijke kwaliteit van het Veghelse centrum. Als VVVC zien we de Heemkundekring als een belangrijke partner.

Ga naar de website
Ondernemersvereniging Veghel (OVVC)

De OVVC vertegenwoordigt ruim 125 retail- en horeca-ondernemers in Veghel Centrum en heeft als voornaamste taak om de belangen van haar achterban te behartigen.

Ga naar de website
Stichting BIZ Veghel Centrum

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) biedt de mogelijkheid om gebiedsgericht een financiƫle

bijdrage van alle ondernemingen en vastgoedeigenaren mogelijk te maken. Op 1 januari 2021 is de Stichting BIZ Vastgoed Veghel Centum van start gegaan. Stichting BIZ is een uniek instrument om de kosten

voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied te verdelen over alle vastgoedeigenaren.

Partner

Fontys Hogesholen

In samenwerking met studenten en de heren Cees-Jan Pen en Peter ter Hark van het lectoraat van de Fontys Hogeschool zoeken we naar nieuwe kansen voor de invulling van het Veghels centrum.

Ga naar de website
Mocht je meer willen weten over onze vereniging, neem gerust contact met ons op.